logo
  

P.P.H.U. GREG STEEL


adres:

Firlika 20
71-637 Szczecin

tel./faks: +48 91 422 49 98
kom.: +48 514 874 395
e-mail: office@gregsteel.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu mailowego lub telefonicznego na podany obok adres.
Ch�tnie udzielimy wszelkich szczeg��owych informacji o naszych us�ugach i mo�liwo�ciach techniczno - produkcyjnych.

   FORMULARZ KONTAKTOWY

Nazwa firmy, imi�, nazwisko:

e-mail:

wiadomo��:

Copyright © 2008 GREG STEEL   I   Ostatnia aktualizacja: 2010-03-09